Flytta ut høvvelbenken slik at den krigrammede familien fikk flytte inn

foto