Gammelveien over Hitra, fra Akset på Sandstad til Lakselvea ved Fillan, framsto i 1988 i ny drakt. Tilskudd fra det offentlige gjorde det mulig å legge ned nye dreneringsrør og gruse opp store deler av veien.

I tillegg ble det laget 15 solide navneskilt som ble slått ned i veikanten. Noe av hensikten med arbeidet var å gjøre veien attraktiv for turgåere som kunne nyte godt av skogsveien.

Ved Kvilarrommet ble det på åpningsdagen servert kaffe, kaker og brus til tørste turgåere og syklister.