Dette skal være et skolestyre fra Kvenvær og Hitra, trolig tatt før 1910, den gangen Kvenvær og Hitra var en og sammen kommune.

Ved bildet fant vi et brev datert 8. januar 1979 som Ruth Strøm som bodde ved Brattåa på Kvammen, sendte inn til Hitra-Nytt. Hun manglet mange navn, men opplyste at mannen i andre rekke, helt til venstre, er hennes far Elias E. Burø, Damen nummer fire fra venstre i første rekke er Anna Nilsen (Faksvåg) som var lærer i Bispøyene. Asbjørn Strand tok kontakt med sin venn Elias H. Burø for å høre om han kunne kjenne flere på bildet. Dessverre kunne heller ikke Elias H. dra kjensel på flere, men bekrefter at mannen helt til høyre i første rekke er Kristian Skarsvåg, som også var lærer i Bispøyene, Helsøysund og Tømmervik kretser. Burø forteller at Skarsvåg også ble valgt til den første ordfører da Kvenvær ble egen kommune i 1913.

Dersom noen har flere opplysninger om navn eller historier knyttet til disse personene, så er Hitra historielag interessert. post@hitrahistorielag.no

Bildet tilhører Hitra historielag.