Dåpskanna som tilhørte Sandstad kirke forvant i 1997. Var den stjålet?

Det ble letet både høyt og lavt i kirka, men ingen dåpskanne var å finne.

- Om den er stjålet eller satt bort, vet vi ikke, fortalte lederen i menighetsrådet, Anton Andresen.

Saken ble etterhvert anmeldt, men etter kort tid henlagt da man hverken klarte å fastslå tidspunkt for forsvinningen eller hadde noen mistenkte.