Lokalvalg, brukrangel, vindmølleskepsis og krabbefangst

foto