I 1988 gikk disse damene kurs for å lære havbruk

foto