Får bygge gapahuk for teambuilding og servering

Hitra

Hamna Gård AS, ved Sten Roger Myren, har søkt om å få sette opp en laftet gapahuk ved Hifjellvatnet på Hitra. Gapahuken er tenkt brukt til teambuilding og servering av kunder på gården, og i forbindelse med jakt og andre aktiviteter. Det står i søknaden at gapahuken skal være tilgjengelig for almennheten.

Siden den er tenkt bygget innnefor 50-metersbeltet til vassdrag, trer strandoneloven inn. Teknisk komite har behandlet søknaden, og gitt dispensasjon fra strandsoneloven. Det henvises til at gapahuken ikke vil bety noen privatisering av strandsonen, og at den er åpen for bruk for almennheten.