Øker innbyggertallet med over 300 personer

Større kommune: Slik blir grensene etter kommunesammenslåingen. 

New Articles

Kommunal og moderniseringsdepartementet har laget Forskrift om sammenslåing om sammenslåing av Hitra kommune og del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune.

Forskriften blir lagt frem for Hitra kommunestyre torsdag, med innstilling fra rådmannen om å ta den til etterretning.

- Hitra kommune og del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Hitra kommune, står det i første paragraf i forskriften.

Da vil vil Hitra kommunes land og sjøareal øke fra 1397 kvadratkilometer til 1548 kvadratkilometer.

Hadde kommunene blitt sammenslått i dag, ville folketallet økt fra 4.648 til 4.950 innbyggere.

Videre står det i forskriften at kommunestyret skal økes til 25 medlemmer, mot dagens 23 medlemmer.

Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hitra kommune og den delen av Snillfjord kommune som skal slås sammen skal fortsatt gjelde inntil det nye kommunestyret vedtar noe annet.

Kommuneplaner og kommunedelplaner gjelder også frem til det nye kommunestyret vedtar noe annet.