Veiprioriteringer

Martin vil "ofre" brua til fordel for flatere vei til Titran

Martin Nilsen ved brua til Titran (arkivfoto) 

New Articles

Frøya kommune skal levere sitt høringsinnspill til vei-strategi for Trøndelag fylkeskommune. Her vedlegger de også sin prioriteringsliste over hvilke fylkesveistrekninger på Frøya som bør rehabiliteres/bygges. Prioriteringslisten har kommunestyret vedtatt i 2016, og den har to gang- og sykkelvei-prosjekter øverst.

 Høyest prioritet har fullføring av gang- og sykkelveien fra Dyrvik til Hellesvikan, på andreplass har de gang- og sykkelvei mellom Melkstaden og Hammarvika.

På tredjeplass hadde de ny bru på Titran. Denne brua er svært smal, og det har vært dødsulykker der. Men da kommunestyret nå skulle vedta sin uttalelse, var det en titterværing, Martin Nilsen (H), som foreslo å nedprioritere Titranbrua.

- Brua har fått autovern. Og siden den er så smal, så blir den ødelagt ved brøyting hver vinter, og så reparert. Så jeg antar den blir litt mer solid for hvert år. Som titterværing kjører jeg veien mellom Titran og Nordskaget nesten daglig, og jeg mener det er mye viktigere å få reparert veien over Malmmyran, sa Martin Nilsen.


”Stram opp BH´n”

Berg og dalbaneveien til Titran har fått sitt eget spesielle varselskilt. – Ikke bare artighet bak skiltet, sier skiltdesigner Jarle Kjørsvik.

 

”Stram opp BH´n-skiltet er borte vekk

- Folk har reist til Titran bare for å ta bilde av skiltet, men nå har noen tatt det med seg, fortviler Jarle Kjørsvik.

 

Denne strekningen mellom Kverva og Kvisten er beskrevet som Frøya mest humpete vei, der telehiv gjennom mange år har gjort den til en berg- og dalbane.

Nilsen fikk gehør for sitt forslag, og denne veistrekningen ble flyttet opp til tredjeplass på Frøya kommunes prioriteringsliste, mens Titranbrua ble flyttet ned til sjetteplass.

De øvrige prioriterte strekningen er utbedring/eventuelt ny bru til Dyrøya (4) og utbedring vei Strømøybotn - Dyrøya (5).