Skjermer sjøområdene rundt Titran

New Articles

Frøya kommune har i utgangspunktet definert sine sjøarealer som flerbruksområder. Noen områder er holdt unna. Dette kan være gytefelter eller områder av særlig naturinteresse. En slik arealplan med flerbruksområder holder det åpent for å kunne søke om oppdrettslokaliteter hvor som helst.