Får kjøpe gård på Fjellværsøya

New Articles

Steffen Kirknes, Ranheim, har fått konsesjon til å kjøpe en gårdseiendom på Nordbotn på Fjellværsøya.

Eiendommen har et totalareal på 497 dekar, hvorav 11 dekar er dyrkemark og 24 dekar er innmarksbeite.

Driveplikten skal oppfylles gjennom avtale med lokal bonde. Kjøpesummen er på 3,9 millioner kroner.