Snart klart for utbygging til 390 mill

Entreprenørene regner nå på det nye helsesenteret

Helsehus og omsorgsboliger sett fra sør 

New Articles

Prosjektet blir kalt "Morgendagens omsorg". Frøya kommune skal bygge et helse- og omsorgssenter på Bekken på Sistranda. Her kommer det 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg, og et helsehus (sykehjem) med 28 plasser.