Hele 13 politikere kan være inhabile på grunn av jaktinteresser- måtte utsette sak om minsteareal

Hitra kommunestyre. Bildet er tatt da det nye kommunestyret ble innsatt i 2019. 

New Articles