Her planlegges 39 nye boliger

New Articles

Planenfor Haugranda ligger nå ute til offentlig høring. Denne er utformet av Kystplan på oppdrag fra Frøy Eiendom (Helge Gåsø). Dette er et område i forlengelse av Djupmyra boligfelt på Hammarvika.