Silje står midt i brudebatten. Ufrivillig og litt motvillig. Likevel gleder hun seg over mye av det hun hører

Kjøpmann Silje Bjørstad ved Joker Knarrlagsund 

New Articles

På begge sider av Knarrlagsundet diskuteres det for tida heftig om den nye brua bør bygges i øst parallelt med dagens bru, eller i vest. Midt i dette driver Silje Bjørstad butikk, en butikk som blir brukt som argument både for øst- og vest-alternativet i debatten.