Veldig frustrerende, mener elevene om sine funn

Michaela fant rulletobakk plast som har kommet fra Nederland 

New Articles

Strand Oppvekstsenter (skolen) har en måneds tid jobbet med et tverrfaglig tema som vi kaller «FRISKT HAV» som omhandler plastproblematikken i havet.

Småtrinnet rensket strendene ved Kalvøya og ellers har de brukt uteskoletiden til å plukke søppel i nærområdet. Mellomtrinnet har tatt den årlige turen til Vedøya utenfor Strand skole og også Kjeøya i år og igjen var det masse søppel der. Fiskekasser, taurester, plastemballasje, glass og metall i alle varianter ble plukket. Veldig frustrerende er det å se all mikroplasten som ligger i tang. Dette er det farligste for livet i havet. Vi fikk hjelp av de to lokale pensjonistene Inge Dahlø og Knut Tore Børø til båtskyss ut til øyene og frakting av søppelsekker.

1. - 4.kl har plukket 24 søppelsekker som fyller en kontainer ved Kuøya. 


Mellomtrinnet har blant annet analysert hvor noe av søppelet kommer fra, hvilken skade det gjør og undersøkt særlig dette med mikroplast i fjæra. De har også tatt sandprøver og brukt mikroskop for å sjekke om de fant mikroplast i sanda. Og det var plenty!!

Elevrådet som søkt Lerøy om sponsing av sekker til inntekt til TV aksjonen 

Skrekkfunn i fjæra

- Det er alt for ille. Det er helt forferdelig

Svein Arntzen la han merke til en død oter som lå helt nede i vannkanten. Det gjorde ham nysgjerrig.


Småtrinnet har også laget en stor veggavis der det kommer fram fakta om hvor skadelig mikro og nanoplast er for livet i havet.

Elevrådet ved skolen har sendt søknader til ulike bedrifter på Hitra om de kan få sponsing for antall sekker de plukker. Og fra Lerøy Midt blir skolen sponset med 5000 kr for de 88 sekkene som skolen har plukket til sammen. Elevene viser tydelig engasjement i denne saken. Elevene har også sett filmer som viser alvoret og elevene er bekymret for hvordan dette kommer til å utvikle seg, spesielt i Sør-Øst Asia.

Emil Akseth viser fram forstørret bilde av mikroplast. 

Har samlet 120.000 liter plast i øyrekka

Har vært på gråten flere ganger  

Plastforurensingen i øyrekka går på følelsene løs.


Skolen har også et miljøråd som består av elever fra 4.-7-klasse. De har laget miljøregler og undersøkt hvor miljøbevisste vi er her. Det har det siste året blitt jobbet mot en mer miljøbevisst skole og nå rett før høstferien ble vi sertifisert som en GRØNT FLAGG skole.

Mye å finne i fjæra ved Kalvøya 

Mikroskopegget vi bruker for å se om det fantes mikroplast i sanda fra Vedøya 

Søppelfrakter Inge Dahlø med mannskap 

Det er ingen tvil- alle har lært at vi har «ET HAV AV MULIGHETER» bare vi tar vare på det så får vi et «FRISKT HAV»

P.S: Det er også opprettet en digital bøsse som ligger på Facebook under Strand Oppvekstsenter der bla støtten fra Lerøy blir sendt. Veldig hyggelig hvis flere vil støtte TV aksjonen der.

Vennlig hilsen

Anne Merete Tellebon Ulvær

Søppelplukking på Vedøya 

Tau som blir til mikroplast 

Veggavisa til 3. og 4. klasse