Foreslår endringer i fraværsreglene ut året

New Articles

Ikke før til høsten 2021 trenger elever i videregående skole å dra til fastlegen for å dokumentere fraværet sitt, foreslår Kunnskapsdepartementet. Målet er at elever med milde, nyoppståtte symptom på luftveisinfeksjon ikke skal føle seg presset til å gå på skolen.