Erik og Vibeke får årets næringspris

Kultur

Ekteparet Erik Knutshaug og Vibeke Knutshaug, henholdsvis gründer og daglig leder i El-Konsult, mottok i kveld Næringsprisen for Hitra. Prisen deles ut av Hitra kommune og Hemne Sparebank.

 - Vi hadde aldri vært her uten våre ansatte, sa Erik stolt under takketalen og fikk god applaus fra det festglade publikumet i Hitrahallen.


Her er juryens begrunnelse


Årets pris går til en bedrift som mange har hatt kontakt med gjennom årenes løp. Bedriften satser stort lokalt og finner sterk motivasjon i utvikling av næring og arbeidsplasser i Øyregionen.

Bedriften har stor bredde i sitt marked og sine tjenester og har bygget seg opp fra liten til relativt stor i løpet av de siste 15 år. I takt med et samfunn i rivende utvikling har bedriften hatt en jevn og god økning i både omsetning og resultat.


Kunne stolte vise fram sitt nybygg "midt i smørøyet"

Har bygd romslig og dimensjonert for eventuell vekst.

 


Bedriftens ansatte er nysgjerrig og stadig på jakt etter nye og bedre løsninger og det er mange som opp gjennom årene har fått tips og hjelp til hvordan prosesser og funksjoner kunne forbedres.
Samarbeid er nøkkelord for denne bedriften. Som en leverandør av fag som inngår i de fleste bygge og utviklingsprosjekter er samarbeid og gode relasjoner viktig for å lykkes å få tillit i neste prosjekt. De tar samfunnsansvaret sitt på alvor når det gjelder å tilby praksisplasser og jobbtrening. Flere i øyregionen har kommet seg videre etter et opphold i bedriften. De viser at det er viktig å satse på lokal arbeidskraft, lærlinger og lærlingesamarbeid.Man kan si at denne bedriften er et forbilde og en drivkraft når det gjelder å få på plass lærlingeplasser og ordninger for å utdanne framtidens arbeidskraft. Et offensivt samarbeid med videregående skole har i så måte resultert i nytenkende løsninger
 

Bedriften er en stolt opplæringsbedrift og en av virksomhetene som har hatt flest lærlinger i øyregionen.  24 lærlinger har kommet ut med fagbrev og 17 jobber i bedriften i dag. Ansatte er bedriftens største ressurs og miksen av godt erfarne arbeidsfolk med lang erfaring og unge innovative lærlinger er viktig - her finner vi godt lagarbeid og et sammensveiset team!


Med nye flotte kontorlokaler, produskjons- og lagerbygg midt i øyriket viser bedriften at den satser videre på vekst og utvikling.  De tar en regionalt ledende posisjon, og bedriften er også etablert med kontor og ansatte i Trondheim.
 

I dag er virksomheten det man gjerne kaller en familiebedrift. For to år siden gikk kona inn som daglig leder og grunderen er i dag faglig leder. De leverer tjenester til både det private og det offentlige markedet. Virksomheten som i år tildeles næringsprisen er  El-Konsult ved Erik og Vibeke Knutshaug