Får kulturprisen for sin musikalske forbrødring og spredning av musikk og glede

  Foto: Oliver Eirheim

Kultur

Hitra og Frøya trekkspillklubb er tildelt Hitra kommunes kulturpris for 2017. Utdelingen skjedde under Hitterkvelden.