Hva er kultur? Hvordan skal man bruke et museum?

Les Vidar Oskarsons tanker rundt kultur.

Tirsdag ble det arrangert Erik Bye-aften ved Trøndelags Kysthistoriske Museum på Mausund 

Kultur

-Kultur er «møter mellom mennesker».

-Museum forteller oss om kulturarven som de før oss skapte.

Trøndelags Kysthistoriske Museum på Mausund, er et levende museum som skaper «møter mellom mennesker», døra er åpen for alle, ingen blir målt på hverken kunnskap om de gamle dager eller om de vet hva som henger på veggen.

Et levende museum som brukes var grunnideen da man bestemte seg for dette museet. Og slik har det blitt, her fortelles historier og opplevelser som ellers ville bli glemt, her samles bilder av båter, mennesker i hverdag og helg, her minnes mang en hendelse fra Trøndelagskysten, noen triste og noen glade.

Tirsdag ble det arrangert Erik Bye-aften ved Trøndelags Kysthistoriske Museum på Mausund 

 

De frivillige har brukt kvelder og helger, pensjonistene har jobbet på dagtid, alle med en målsetting, samle kystkulturen i lokalet som en gang huset Mausund Fiskesamvirke.

Dugnadsarbeid er også kultur, man må ikke lønne noen for å skape kultur.

Ingen skal fortelle meg at dette ikke gagner folket som lever i dag og de som kommer etter oss. Dette er kultur, fordi det er «møter mellom mennesker», de som skapte det som vi i dag kaller historie og de som i dag forteller historien videre.

Tirsdag ble det arrangert Erik Bye-aften med Magne Romestrand som fremførte kjente og ukjente maritime viser av den storslagne trubaduren, eller retter sagt «poeten Erik Bye».

Dette er også kultur, kystkultur.

Til de som er i tvil om et levende museum er kultur, ut av din lille boble, dra rundt og se historien vår, og uansett hvor du drar, så er det «møter mellom mennesker», ofte fra forskjellige tidsepoker.

En kulturell hilsen fra en som liker «møter mellom mennesker», eller sagt på en annen måte, en som ser verdien av kystkultur.

Vidar Oskarson

Magne Romestrand som fremførte kjente og ukjente maritime viser.