Samler bilder og historier fra Innsia

Nå blir det grendemøte for Akset, Balsnes og Kvammen.

Storvika 

Kultur

Onsdag (3. april) arrangerer Hitra historielag og Kystmuseet grendemøte i golfklubbens lokaler på Akset på Innhitra.

Hvem har mest kunnskap om folk og hendelser på Innsia? Jo, de som hører til der selvfølgelig.

- Derfor inviteres alle som er opptatt av bygdehistorie, forteller avdelingsleder ved Kystmuseet, Magnar Ansnes.

Musset er interessert i både bilder, historier, gjenstander og ikke minst kunnskap.

- Ingen må gi fra seg dyrebare bilder og dokumenter. Vi kopierer bilder på stedet hvis vi får lov til det, forklarer Ansnes.

Kystmuseet og historielaget vil også ta med seg mange bilder fra sine samlinger.

- Kanskje kan vi få opplysninger vi mangler, som for eksempel navn på mennesker og annen kunnskap om dem, eller hvem som bodde hvor, håper Magnar Ansnes.

Kystmuseet har hatt lignende møter i andre grender på Hitra. Disse møtene viser at det er mange som er opptatt av bygdehistorie.

- Vi er sikker på at mange har ting å fortelle om folk og aktiviteter fra gamle dager. Det er ikke sikkert at alle historier tåler dagens lys, men artig kan det jo bli likevel, mener Ansnes

Denne gangen er turen kommet til Akset, Balsnes og Kvammen, og Kystmuseets ansatte håper at det blir trangt om plassen i klubbhuset på Akset.

Resultatet av grendemøtene og mange oppfølgingsmøter vil bearbeides og gjøres tilgjengelig av Hitra historielag og Kystmuseet.