Historisk materiell overlevert til museet

Ingar Holbergs datter Åse Marie overrekker arkivet til Kystmuseets Bernt Fjeldvær, formidler havbruk og Bente Merete Heggvik. Ernst Olav Blakstad, som er kontaktperson på Smøla, ordnet også med en tur til de gjengrodde restene /ruinene etter Holbergs anlegg i Nordvågen ved Dyrnes. 

Kultur

Ingar Holberg fra Smøla er en av oppdrettspionerene som er en del av utstillinga «Pionerene» på Kystmuseets havbruksavdeling Ægir på Sandstad. Holberg etterlot seg et stort arkiv og nå har datteren Åse Marie donert dette til Kystmuseet/Museene i Sør-Trøndelag