Fylket øker støtten til Frøyafestivalen

  Foto: Krzysztof Zboralski

Kultur

Frøyafestivalen er innvilget 50.000 kroner i økonomisk støtte fra Trøndelag fylkeskommune for neste år. Det er litt mer enn festivalen fikk i inneværende år.

Hva festivalen får i støtte fra Frøya kommune, er i skrivende stund ikke avklart. Rådmannen foreslo å fjerne all kommunal støtte til festivalen. Flertallet av politikerne i formannskapet "pyntet" litt på det, men likevel kan Frøyafestivalen komme til å måtte tåle nærmere en halvering av den kommunale støtten. Kommunestyret behandler 2020-budsjettet i dag.