Skapende dager på Innsia Kulturhus

Kontaktpersonene er Kjersti Lindal (t.h.) og Dorthea Kaald  Foto: Privat

Kultur

Vi inviterer til åpent hus på Innsia Kulturhus fra 9 til 17 hver fredag, og noen tirsdager, for å samles om kreative sysler! Alle som av en eller annen grunn har sine ukedager til egen rådighet, er velkomne. Om du er ung eller gammel, mann eller kvinne, frisk eller syk, sosial og sprudlende eller mer stillferdig og innadvent; dette tilbudet er til deg dersom du ønsker å ta i bruk dine skapende evner sammen med andre.

 

Det er Hitra Kunst og Håndverksforening som arrangerer. Trøndelag fylke har bevilget folkehelsemidler til tiltaket, etter søknad fra foreninga. Sammen med privat pengestøtte, Hitra kommunes bidrag gjennom kulturskolen og foreningas egen dugnadsinnsats har fylkeskommunen gjort prosjektet mulig.

Budsjettet er på kr. 200 000,- inkludert dugnad, og setter oss i stand til å leie lokaler og kursholdere i tråd med deltakernes egne ønsker. Vi ønsker å tilby kurs innen ulike uttrykk; tegning, maling, søm, veving, spinning, toving, skinnsøm, treskjæring, sløyd i tre og horn, keramikk, smiing.... og vi er åpne for flere forslag. Prosjektet er deltakerstyrt, og så sant et kurs får tilstrekkelig påmelding så kan vi arrangere det!

 

Hvis du ikke ønsker å gjennomføre et kurs, men heller hygge deg med strikking eller annet håndarbeid sammen med oss andre, så er du hjertelig velkommen til det også.

Vi vil ha felles måltider, og Kulturskolen vil komme innom og bidra med musikk til felles sangstunder. Vi spleiser på maten, og alle dekker sine egne materialer; for øvrig er tilbudet gratis.

Prosjektet skal være gjennomført innen 15. juni, så det er bare å hive seg rundt!

Kontaktpersonene er Kjersti Lindal og Dorthea Kaald.

Innsendt