Hitterkvelden rammes av korona

- Situasjonen er for uoversiktlig

Årets Hitterkveld planlagt til lørdag 28. mars kl. 18.00 – 21.00 avlyses pga. den uoversiktlige smittespredningen av Corona-viruset og råd fra Folkehelseinstituttet.

Enhetsleder Omar Pleym ved kulturetaten i Hitra kommune 

Kultur

Hitra kommune varsler i dag at årets Hitterkvelden blir avlyst.