– Dette vil være en vinn-vinn-situasjon for alle parter

Nå oppfordres lag og foreninger til å søke på «Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020»

Silvio Krauss, Steinar Johnsen og Eldbjørg Broholm.  Foto: Marisa Øvergaard

Kultur

I forrige møtet gjorde kommunestyret et vedtak vedrørende tilskudd til «Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020» for å stimulere til aktivitet blant barn og ungdom. Nå oppfordres lag og foreninger til å søke om penger .