Nå kan du lese deg fram gjennom historie og kulturminner

Nye informasjonsskilt i kulturlandskapet på Dolm.

Magne Olav Haugen og Magnar Ansnes fester et av infoskiltene.  Foto: Kystmuseet

Kultur

Kystmuseet arbeider nå med å sette opp informasjonsskilt på Dolm.

- De første skiltene er allerede på plass, og det skal bli flere, forteller fagleder Magnar Ansnes.

Det gamle kulturlandskapet rundt Dolm kirke er en populær plass for tilreisende og turgåere. Nå kan besøkende lese seg til hva som befinner seg av historie og kulturminner her på Dolm.

 Kystmuseet i Sør-Trøndelag som forvalter kulturlandskapet på Dolm har blant annet satt opp skilt ved ruinene fra den gamle prestegården og i prestegårdshagen, etter hvert vil det også komme skilt ved kirka, i Åkervika og på Skredderøya.

Infoskilt ved parkeringsplassen forteller om hva som finnes i det historiske landskapet.  Foto: Kystmuseet

 

- Dette blir fine turmuligheter, forteller Ansnes, som kan opplyse om at Kystmuseet også arbeider med merking av turløyper i området. 

For de som vil ha mer informasjon om stedet,  har Kystmuseet omvisninger på Dolm hver tirsdag og søndag i sommersesongen.

Se hva som skjer i KULTURKALENDEREN