Høyt aktivitetsnivå tross koronautfordinger

Bjørn Erling fikk med seg hele styret på gjenvalg

Strand SeniorBrass  Foto: Foto fra SSBs årsberetning.

Kultur

Strand SeniorBrass (SSB) har nå avholdt sitt årsmøte som ble utsatt pga koronasituasjonen i mars. For best mulig forutsigbarhet og stabilitet for drift og medlemmer valgte leder Bjørn Erling Herskedal å ta gjenvalg. Han fikk også med seg hele styret videre.

Dermed består styret av:

Bjørn Erling Herskedal - leder

Marit Strøm Mellemsæther - kasserer

Kjell Roar Sæther - sekretær

Elisabeth Hassel Kjønvik - nestleder

Odd Martin Heggvik - varamedlem


Året 2020 har selvfølgelig så langt blitt veldig ulikt normalen, men SSB har likevel forholdsvis høyt aktivitetsnivå og heldigvis veldig lite
"medlemsflukt".

Kakelinnekonserten

Tross koronautfordringer, blir det kakelinnekonsert i år også, men på en annerledes måte.

- Som tidligere omtalt har vi besluttet på "høst-kick off'en" i august å satse på digital versjon av Kakelinnekonserten. Det har åpnet for flere spennende samarbeid med bl.a. kulturskole og lokale artister, forteller Bjørn Erling Herskedal.

"Konserten" skal vises på lokalavisas digitale strømmeplattform og vil være åpent for alle.

35 medlemmer

Årsberetningen viser at seniorbrassen har 35 medlemmer ved utgangen av 2019.

Hoveddirigent har også i år vært Roger Lund. Styret verdsetter Roger sitt engasjement og innsats som korpsets dirigent. I tillegg har ved flere anledninger SSB sine ekstradirigenter trått til. Styret takker også disse for å ha steppet inn; Gerard Rooker og Kjell Roar Sæther. Gerard har også fungert som «SSB-korets» egen dirigent.

- Samarbeidet mellom programkomité og hoveddirigent har fungert utmerket, og har løftet SSB både musikalsk og arrangements-/showmessig det siste året. Langsiktige planer videre vil forhåpentligvis bidra til god rekruttering og opprettholdelse av medlemsantall og aktiviteter, går det fram av årsmeldinga.

Året 2019 har vært et av de årene gjennom tidene med mest aktivitet både på den musikalske og på dugnadssiden, noe som vises i aktivitetsoversikten. Det har vært avholdt 59 øvelser og opptredener.

Årsomsetningen i 2019 var på vel 415.000 kroner.