Kulturskolen tilbyr tre nye fag

Enhetsleder for kultur i Hitra kommune, Omar Pleym. 

Kultur

Nå er tiden for å søke om pass i Hitra kulturskole fra og med neste skoleår. I den anledning opplyser enhetsleder for kultur, Omar Pleym, at kulturskolen fra neste skoleår bl.a. vil kunne tilby tre nye fag. Disse er messingblåseinstrumenter, digital musikkproduksjon og Unge arrangører UKM.