Teaterforestillingen §113, er laget i anledning grunnlovsjubileet, etter initiativ fra Riksarkivet.

Norges grunnlov inneholder 112 paragrafer, i forestillingen §113 skal det gjøres opp status, stemmer fra 1814 0g 2014 møtes.

Har de noe felles? Hva har endret seg? Hva har grunnloven å si for oss i dag og teller vår stemme i demokratiet?

Forrykende forestilling

Publikum draes med inn i en virvelvind av teaterforestilling.

Myntet på ungdom, holder forestillingen et forrykende tempo med hurtige temaskifter, godt hjulpet frem av kulisser, kostymer, lyd og lys.

Viktige temaer taes opp, demokrati, ytringsfrihet og kjærlighet.

Problemer ungdom har stått ovenfor i fortid, men også står ovenfor i nåtid og fremtid.

Det stilles spørsmål om identitet og integrering. Hva det vil si å være norsk?

De unge skuespillerne Ståle Kvarme Tørring, Katja Brita Lindeberg, Haakon Mustafa Akdokur Smestad og Siri Schnell Juvik gjør en god og troverdig prestasjon på scenen.

De skaper god kontakt og interaksjon med publikum under den timelange forestillingen i Meierisalen.

Gjennom skuespill, sang, dans og ikke minst humor bringer de latteren frem blant ungdommene på Hitra.

Samtidig taes det også opp vanskelige tema, slankepress, rus, forbrytelse, straff, liv og død. Hva vil det si å være mislykket?

Tar opp viktige tema

Etter endt forestilling kunne elevene Johanne Sæther, Sara Nikolaisen og Elisabeth Lund (alle 16 år) fortelle at de likte teaterforestillingen godt.

- Forestillingen tar opp viktige tema og formidler dem på en interessant og artig måte, synes jentene.

- Forestillingen var bra, fordi den var veldig sann, sier Johanne, - alle temaene de tok opp passer i tida vi lever i.

- Vi har det bra som lever i vår tid. Vi har det mye lettere nå enn før, mener Elisabeth Lund.

Teaterforestillingen §113 turnerer denne måneden rundt om i Trøndelagsfylkene gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

I morgen tar de turen til Frøya, for å holde to forestillinger for videregående elevene der.

Teaterforestillingen §113, er laget i anledning grunnlovsjubileet, etter initiativ fra Riksarkivet. Her kikker Katja Brita Lindeberg i gamle arkiv.
Forbrytelse og straff anno 1814 og i dag
Skuespillerne hadde god kontakt og interaksjon med publikum