- Planene er ganske klare. Det blir mye å jobbe med framover