- Egentlig var det bra jeg ble sagt opp. Det ga meg inspirasjon til å jobbe med musikken