Formannskapet i Hitra kommune går enstemmig inn for å gi Hopsjø Kyst- og kultursenter AS et tilskudd på 148.000 kroner. Dette skal være et engangsbeløp til etablering og drift av det nye selskapet.

Tidligere år har Hitra kommune gitt en årlig støtte til Handelsstedet Hopsjø. Etter det turbulente fjoråret og etableringen av Hopsjø Kyst og Kultursenter AS, søkte det nye selskapet om et fast, årlig tilskudd på 150.000 kroner. Dette ønsker altså ikke politikerne. Men formannskapet oppfordrer samtidig selskapet om å bruke ulike støtteordninger som allerede finnes for årlig søknad om kommunal støtte.

Både Ole L. Haugen (Ap) og Tom Skare (Frp) ble kjent inhabile i vurderinga av sølnaden fordi de har aksjer i Hopsjø Kyst og kultursenter.

I søknaden fra Hopsjø Kyst og Kultursenter AS, datert i juni i år, skriver selskapet at refinansieringa har gått etter planen.

- All gjeld i de to selskapene Handelsstedet Hopsjø AS og Hopsjø Kyst og Kuyltursenter AS er innfridd. (...) Videre er all aksjekapital som ble innbetalt ved etableringen av Hopsjø AS fortsatt intakt, altså har vi pr dato cirka 1 million kroner på bok. Dette etter at vi også har kjøpt konkursboet i det tidligere driftsselskapet og at vi har stiftet et heleid datterselskap — «Landstrykeren» med en kapital på kr. 100.000, heter det i søknaden.

- Hopsjø AS overtok gjennom kjøp av aksjer og innhold i de to forannevnte selskaper ansvaret for all drift og vedlikehold av bygningsmassen og havneanlegget med virkning fra 1.1.2017. Vår totale lånegjeld i banken er nå et lån på kr. 5 mill, skriver selskapet.