Vi dro vestafor virkeligheta og til topps på Guri Kunnas katedral