Det er godt kjent at nessaværingene ønsker seg gangvei. Beboerne på Nesset, og Nesset grendalag har jobbet mot dette målet i flere tiår, og Wenche Vatn har en perm full av brev de har sendt, og av utklipp som viser hvor ofte problemet med manglende trafikksikkerhet på Nesset har vært i media.

I den samme permen ligger også utklipp som forteller at ei og samme dame har blitt påkjørt i nærområdet sitt hele tre ganger.

I et avisutklipp fra mars 1995, kan vi lese at en overingeniør i Statens vegvesen sier at Nesset ikke kan regne med å få gangvei før tidligst etter 1998. Også fordi heller ikke Frøya kommune hadde satt veistrekningen fra Madsvågen til Hellesvikkrysset øverst på prioriteringslista. Likevel trodde nessaværingene at de måtte få gangvei innen rimelig tid, og at de ikke skulle trenge å mase om det samme nå, nøyaktig atten år seinere.

- Men det skjer jo ingenting, sier Wenche Vatn fortvilet.

Måtte kutte ut 17. mai-toget

Hun kan fortelle at grendalaget har måttet kutte ut mange av arrangementene de hadde tidligere, fordi de innebar vandring etter veien.

- 17. mai-toget måtte vi gå bort fra, det samme med julemarsjen vi pleide å ha før folk inntok grendahuset for kveldsmat. Det ble rett og slett for farlig å ha et arrangement hvor folk gikk samlet langs veien.

Wenche er glad for at de har blitt møtt med forståelse fra representanter fra både Statens vegvesen og fylkeskommunen, og setter pris på at de besøkende tok seg tid til å høre på dem. Men så lenge det ikke skjer noe mer, vil ikke nessaværingene slå seg til ro.

- De fikk i alle fall sett det med egne øyne, hvor ille det er trafikkmessig her, skyter Terje Larsen inn.

- Men ingen kunne love oss noe, sier Wenche.

Farlig til og fra bussen

Terje Larsen og Wenche Vatn er langt fra alene om å ønske seg en tryggere vei for unge og eldre i grenda. Lokalavisa møter et knippe innbyggere ved busstoppet på Nesset, der hvor skoleungene går på og av skolebussen, og hvor bussen ikke alltid vil kjøre innenfor refugen, men stopper midt på den uoversiktlige veien når ungene skal til eller fra skolen.

- Ungene våre har skoleskyss, men det er en farlig ferd de må ut på når de må gå til og fra busstoppet. Veien er svingete og uoversiktlig, og alt for mange kjører langt over fartsgrensa. Uten gangvei er det med fare for egne liv ungene våre ferdes her, sier de.

- Frykter dere at det vil skje en så alvorlig ulykke at liv kan gå tapt?

- Det er bare et spørsmål om tid før det går liv, svarer Dan Espensen.

Stor trafikk og høy fart

Dan forteller at han ikke tør å la sønnen Kim Tore gå på besøk til kompiser på egenhånd. Skal han noe sted må han enten kjøres, eller følges.

- Jeg tør heller ikke gå tur med hunden langs veien etter at det begynner å bli mørkt, sier han.

- Det tør nesten ikke jeg heller, legger Linn Andrea Larsen til.

- Vi må heller ikke glemme at Frøya kommunes største barnehage ligger på Nesset. Det medfører stor trafikk av foreldre som skal hente og bringe unger, og for barnehagen er det også utrygt når de skal ut på tur, sier Terje Larsen.

At avkjørselen opp til barnehagen ligger akkurat der ungene står og venter på bussen om morgenen, ser de også på som skummelt. Særlig når det er mørkt, og det ikke er noe som fysisk skiller skoleungene fra trafikken opp til barnehagen.

Mange turgåere

De som lokalavisa møter denne ettermiddagen kan fortelle om de mange, også andre steder fra, som for eksempel bruker trimhytta på Nesset, og som må gå langs den trafikkerte veien før de kommer til avkjørselen mot trimhytta.

- Det finnes jo ikke parkering der, så alle som skal på trimhytta må gå et stykke på veien først, sier Kenneth Aarvik.

- Rundt fem tusen besøker trimhytta her årlig, så det er snakk om svært mange, sier Wenche Vatn.

Det slår oss at vi, i motsetning til for en del år siden, sjelden ser unger gå eller sykle etter veien på Nesset lenger.

- De får ikke lov av foreldrene. Etter at trafikken har økt, er det ingen som tør å la ungene ferdes etter veien lenger. Gleden av en sykkeltur er tatt fra dem. Det er heller ikke forsvarlig for rullestolbrukere eller handikappede på trehjulssykkel å kjøre her. Og mange eldre synes det er blitt farlig å gå tur på Nesset, sier Wenche.

Hovedfartsåre

Det er mange grunner til at Nesset er spesielt belastet med mye trafikk. Nessaværingene som lokalavisa møter nevner at Nesset er hovedfartsåra til alle som skal til Svellingen, Sjønhalsen og Dyrøya, og likedan til Gurvikdal, Klubben og Sandvika.

- Etter at Dyrøya ble knutepunkt for båttrafikken merket vi sterk økning i trafikken, både av persontrafikk og tungtransport. Også har vi en del tungtransport fra bedrifter her i grenda også, sier de.

De som bor på Nesset tror at mange kanskje ikke tenker over hvor farlig det er å være myk trafikant der, når de sitter i en bil og kjører gjennom grenda. For de gående, og spesielt de helt små, er situasjonen en annen.

Får ikke gå alene

- Jeg synes det er skummelt, sier sju år gamle Njord Hammer Madsvåg. Han har akkurat gått av skolebussen, og vurderer om han skal gå de vel fem hundre meterne på den trafikkerte veien som fører ham til avkjørselen hvor han bor. Vanligvis står hans mor, Siri Hammer, og venter på ham, men det hender hun er litt forsinket.

- Vi håper å få gangvei snart, du ser at de allerede har sprengt, forklarer Njord, og går utenfor asfaltkanten når han ser det kommer en bil i mot.

Når mor Siri ankommer, kan hun underskrive på at hun nødig lar andreklassingen gå alene til og fra skolebussen.

- Det har vel hendt et par ganger, men normalt får han ikke lov. Det er ikke trygt. Jeg har kjørt her med hest og vogn, og to ganger har biler kommet borti hesten eller vogna. Det er mye uforsiktig kjøring på denne veien, sier hun.

Alltid redd

Thina Høgseth har en førsteklassing, og med to yngre barn i huset, må hun sende skolejenta alene til og fra skolebussen.

- Jeg er redd hver eneste dag, sier Tina.

For nessaværingene handler det ikke bare om «hva hvis det skjer en ulykke?». De forteller om stadige utforkjøringer og mindre ulykker. En del har de sørget for å ta bilder av, men et fåtall av utforkjøringene havner i noen statistikk, for de blir aldri innmeldte.

D- en bilen der, for eksempel – det er tydelig at den har vært borti en smell, men vi aner ikke hvor, sier de og peker på en bil som står hensatt ved det som tidligere var «samvirkelaget» på Nesset.

Fylkesrådmannen prioriterte Flatval

Kanskje er nettopp denne bilen en av de mange som har vært utfor veien, stoppet i bergveggen, eller blitt hengende på en murkant på Nesset. For eksemplene på slike hendelser er mange.

Folket på Nesset har både håpet og trodd at det snart skulle bli deres tur til å få den viktige gangveien gjennom grenda si. Skuffelsen var derfor stor da fylkesrådmannen i 2013 prioriterte gang- og sykkelvei gjennom Flatval, og på strekningen Melkstaden-Hamarvika.

Sett ned fartsgrensa som strakstiltak

- Vi vil ikke at Nesset og Flatval skal settes opp mot hverandre. Vi vil at barn og voksne på Flatval også skal kunne ferdes trygt langs veien. Men vi vil ikke vente lenger på en gangvei her, sier Wenche Vatn.

Inntil gangveien er en realitet, forventer beboerne på Nesset gehør for sine forslag om strakstiltak.

- Sett ned fartsgrensa gjennom grenda. Om bilistene ikke bryr seg så mye om trafikksikkerheten, så er de i alle fall redde for konsekvensene om de blir tatt i å kjøre for fort. Er det ei fartsgrense på 40 kilometer i timen, så kjører de kanskje maks femti. Sånn som det er nå, kjører de langt fortere enn det. Det er ekstremt mye uforsvarlig kjøring gjennom Nesset, sier de.