Langfredag inviterer Folkeakademiet Frøya igjen til langfredagsfjære-vandring. Etter to års fjærevandring på Uttian legger vi vandringa denne gangen til Sistranda, nedafor Frøya Kultur og Kompetansesenter. Også i år skjer vandringa i samarbeid med Newton marinrommet ved Frøya videregående skole, og under ledelse av Ola Vie.

I påskeuka bruker det å være storfjære, «langfredagsfjære». Storfjæra innbyr til utforsking av den sjøbotnen som da blir tørrlagt. Fjæra er et område som yrer av liv, og som tiltrekker seg interesse, ikke minst fra ungene.

Ola har også i år med seg to marinbiologer, Bjørn Jensen og Jussi Evertsen. Den siste har doktorgrad på nakensnegler. Bjørn og Jussi vil før fjærevandringa dukke etter organismer til akvarier som de setter opp i fjæra. Du kan bli overraska over det du får se! I nausta til Frøya videregående skole blir det satt opp mikroskop, stereoluper og anna utstyr, slik at du kan foreta nærstudier av fjæreorganismene.