- Jeg tror hun skrev én eneste autograf. Og den fikk jeg

foto