Flere lokale hotell og serveringssteder vurderer å trekke hele tips-ordningen