Ulf Risnes var dritlei Hitra. 20 år senere fant tilbake til sitt paradis