- Sikker på at vi får gjennomført konserten - så fremt de ikke skrur løs stolene...