Fylkesrådmannen innstiller på at fire kulturprosjekter i øyregionen denne gang bør få pengestøtte. Basert på søknader har fylkeskommunen gått gjennom en lang rekke kulturproduksjoner i fylket. I sitt ekstraordinære møte i dag og i morgen skal kulturpolitikerne ta stilling til fordeling av i alt 2,9 millioner kroner.

Her er oversikten over de lokale søknadene og innstillinga fra fylkesrådmannen:

Oda fra havet (utendørsspel Mausund). Forslag: tildeles 70.000 kroner

Budsjett: 860.000 kroner, søkte om: 110.000 kroner

Fra søknaden: "Oda fra havet. Å bruke et spel for å fortelle historie er ikke noe nytt, men det er forholdsvis nytt for Trøndelagskysten å fortelle historien ikke mange år tilbake. Med Bojer og Duun ikke langt unna skal man være forsiktig med å bevege seg ut på en diskusjon rundt dette. Men vi ønsker i alle fall å fortelle kysthistorien om folket på Trøndelagskysten fra 70-tallet. Da det er mange som opplevde denne perioden, er det viktig å fortelle sannheten med respekt. Vi tror på det vi forteller!"

Flere Farger Frøya-forestilling. Frøya kulturskole Forslag: tildeles 50.000 kroner

Budsjett: 717.650 kroner. Søkte om: 250.000 kroner

Fra søknaden: "Frøya kommune v/Frøya kulturskole søker om midler til å sette opp en storslått Flere Farger Frøya-forestilling i juni 2018 i Frøya kulturhus. Det planlegges å bruke profesjonelle musikere og konsertteknikere. Det planlegges to forestillinger på samme dag. Ved å gjøre forestillingen storslått og profesjonell, ønsker vi å skape stor blest rundt prosjektet, i håp om å kunne befeste det som et fast tiltak i kommunen på sikt."

Frøyafestivalen 2018Forslag: tildeles 50.000 kroner

Budsjett: 3,1 millioner kroner. Søkte om 100.000 kroner

Fra søknaden: "Frøyafestivalen arrangeres for 12. gang 3. og 4.august 2018. Den samler publkum fra Frøya, Hitra og for øvrig fra Midt-Norge. Publikumsantallet har ligget på 5.000- 6.000 mennesker. Det er en typisk familiefestival, som samler minst tre generasjoner. Artistene kommer fra hele verden, men i hovesak fra Norge og Norden."

Vandreutstillinga "Havet - i en tynn tråd", KystmuseetForslag: tildeles 50.000 kroner

Budsjett: 151.400 kroner. Søkte om 90.000 kroner

Fra søknaden: "Med dette søker Museene i Sør-trøndelag avd Kystmuseet i Sør-Trøndelag midler til utvikling og produksjon av en vandreutstilling med arbeidstittel: «Havet i en tynn tråd». Utstillinga tar for seg miljøutfordringen som syntetiske fibre i tau og tekstiler utgjør i dag, både på dyrelivet og mennesker. Gjennom utstillinga ønsker vi å øke kunnskapen og bevisstheten rundt den menneskelige påvirkninga på havet vårt."

Utstilling om shetlandsskøyta "Vita", Kystmuseet i Sør-TrøndelagForslag: avslag

Budsjett: 170.000 kroner. Søkte om: 110.000  kroner

Fra søknaden: "Med dette søker Museene i Sør-trøndelag avd Kystmuseet i Sør-Trøndelag midler til utvikling og produksjon av utstillinga «MS Vita – krigshelt og hverdagssliter». Vita representerer en viktig del av norsk krigshistorie, og var blant de første båtene som opererte mellom Shetland og det okkuperte Norge. Deriblant flere oppdrag i Trøndelag. Utstillingas mål er å formidle båtens dramatiske historie, og fremme lokalsamfunnets interesse og vilje til å bevare det historiske fartøyet."

Formålet

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag.

- Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet, og skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere. Tilskudd kan brukes til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak, opplyser Trøndelag fylkeskommune. I alt 2,9 millioner kroner er til fordeling.