I dag klokken 15.30 på Meierisalen på Kystmuseet i Sør-Trøndelag, er det visning på dokumentaren ”Den gode lærer”.

- Jeg ville sette fokus på lærerrollen som har vært mye til diskusjon i media i det siste. Ofte blir det fremstilt som at lærerne ikke kan nok eller  gjør nok, men jeg mener de har fått alt for mange oppgaver som de ikke burde ha hatt, sier regissør Trine Vollan til lokalavisa Hitra-Frøya.

Hitra-lærer besvarer

Filmen tar utgangspunkt i hennes egne opplevelser med sine barn. Ut fra dette stille hun spørsmål som læreren Inge Eidsvåg (67) fra Hitra besvarer. Han jobber nå som lektor ved Nansenskolen på Lillehammer og har skrevet flere bøker om yrket.

- Jeg valgt Inge fordi han er en fantastisk flink lærer med mye erfaring og har mye fornuftig å komme med, skryter Vollan.

- Ellers så er det ofte gjennom sine barn at man får oppleve skolen på nytt, siden det er lenge siden en selv gikk der. Og mitt inntrykk er at det dessverre har skjedd alt for mye byråkratisering av læreryrket, som gjør at de ikke får gjort det de skal. Nemlig å undervise, mener regissøren.

- Langt bedre enn fryktet

Inge Eidsvåg selv, synes det var både gøy og uvanlig å få være med i en dokumentar.

- Det endelig resultatet var langt bedre enn hva jeg fryktet, ler han.

Hva som karakteriserer en god lærer er ikke lett å beskrive synes rektoren, men gjør et forsøk.

- Det er nok mye som kunne vært sagt her, men jeg tror både faglig og pedagogisk dyktighet er særdeles viktig. Og så må læreren klare å ha vilje og evne til å se den enkelte elev og hva de trenger.

- Mer byråkratisering de siste årene

Han er enig med regissøren at det er blitt for mye byråkratisering av læreryrket.

- Ikke noe vondt om byråkrater, for de trengs de også. Men det er ikke oppgaver som lærerne skal gjøre. De siste årene har det uheldigvis blitt for mange slike oppgaver som pålegges oss, så jeg håper det endrer seg i fremtiden.

Filmen er laget med støtte fra Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, Østnorsk Filmsenter og Utdanningsforbundet.

Alle lærere i grunnskolen har obligatorisk møte på visningen.