– 90 prosent var positivt og 10 prosent kan jeg gruble litt på