Vi har kanskje settflere bidrag til kunstutsillingen på Ungdommens kulturmønstringe (UKM) enkelteår, men blant de som deltok på kulturmønstringen var det et stort mangfold avtegninger, malerier og foto. Det var også ulike teknikker som var brukt for å atde skulle få fram det kunstneriske budskapet sitt. Vi så både akvareller,blyant - og kullstifttegninger, akrylmalerier og andre bilder på utstillingen.Om vi savnet noe, var det kanskje skulpturer. De glimret med sitt fravær i år.

- Det er mangedyktige og talentfulle unge kunstnere på Frøya, sier Henrik Hallaren, somutgjør utstillingsjuryen sammen med Rita Markanes.

De to hadde litttankearbeid med å finne de som de syntes var verdt å sende videre. Noen skilteseg fort ut, mens andre måtte vurderes mer nøye.