Barnekulturdagen på Hitra samler hvert år alle 1.- 4.klassinger for kulturell utveksling. Årets tema var "eventyr". I tilleg til bidrag fra scenen har elevene også utstilt arbeider i lokalene til Hitra bibliotek.