Nettstedet hitterslekt.no eies og drives av Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Kystmuseet.

Museet har avtale med vertskommunen Hitra om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra. En viktig del av bygdebokarbeidet er familie- og slektshistorie, og gjennom nettstedet håper museet å involvere til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database.

Dette materialet skal  brukes til å lage ei familie- og slektshistorie, som ingen før har sett maken til.

Da nettstedet ble lansert i fjor vår, inneholdt databasen navnet på omlag 7.500 hitterværinger.

Siden den gang har Kystmuseet arbeidet jevnt og trutt med prosjektet, og antall navn er nå kommet opp over 35.000. Nærmere 8.000 av disse er nålevende, men du finner også hitterværinger helt tilbake til 1600-tallet.

Selnæs med hitterblod i årene

Og hvordan har Rosenborgspiller Ole Kristian Selnæs havnet på hitterslekt.no?

Forklaringen er enkel. Ole Kristians mor, Ingunn Strøm, er fra Akset på Innhitra. Det er også hans besteforeldre Åse og Erik Strøm.

Opplysninger om disse og 35.000 andre med tilknytning til Hitra, finner du på hitterslekt.no

På hitterslekt.no finner du oversikt over 35.000 hitterværinger.
På hitterslekt.no finner du oversikt over 35.000 hitterværinger.