KNM "Hitra" er en av tre ubåtjagere som Norge fikk av USA under 2. verdenskrig. Ennå den dag i dag går den legendariske båttypen langs Norskekysten, nå som museumsskip. I slutten av juni kommer KNM "Hitra" til Sula Sommerfestival.

I år er det også 75 år siden KNM "Hitra", "Hessa" og "Vigra" ble tatt i bruk til å frakte Shetlandsgjengen under krigen, noe som ga båtene tilnavnet Shetlandsbussen.

Ola Flyum i Sula Sommerfestival forteller at det er spesielle og lokale grunner til at KNM "Hitra" anløper Sula den 30. juni.

- KNM "Hitra" var i våre farvann i flere sammenhenger i siste del av krigen, og det er spesielt en dramatisk episode som knytter den til Sula. Vi kommer tilbake til detaljene om dette. Ut over dette speiler skipsbesøket en aktiv motstandsvilje og våpenfrakt til motstandsbevegelsen blant mange frøyværinger, noe som førte til at flere måtte flykte i 1944. Det finnes også fortsatt gjenlevende som husker hva som skjedde og to av disse vil være til stede under festivalen. En rekke etterkommere er også invitert, forteller Flyum.

Ola Flyum

43 turer t/r Shetland

Shetlandsbussen KNM Hitra er 111 fot lang og i dag det eneste operative av denne legendariske båttypen. Det hadde opprinnelig en besetning på 23-25 mann, ifølge Forsvaret, mens dagens museumsskip håndteres av ti mann.

- Hitra kom som gave fra USA til Norge for å tjenestegjøre under marinens avdeling på Scalloway på Shetland. Den ble satt inn som erstatning og supple­ment til de skøytene som inntil da hadde vært i denne tjenesten. Hitra kom i tjeneste i oktober 1943 og var i aktiv krigstjeneste frem til krigens slutt i mai 1945. Den hadde da gjort 43 turer fra Shetland til Norge og tilbake, skriver Forsvarets museer.

- En av hovedoppgavene for den norske spesialavdelingen på Shetland under andre verdenskrig var å frakte våpen, forsyninger og mannskaper til spesial­oppdrag på norskekysten og å hente disse og flyktninger tilbake. Storparten av de mannskapene som ble satt i land i Norge tilhørte Kompani Linge og hadde som hovedoppgave å drive opplæring av Milorg-grupper. foreta sabotasjer, eller arbeide som telegrafister, forteller Forsvaret.

Vil ha flest mulig ombord

Sula sommerfestival har invitert kommunens ledelse til å være tilstede under besøket, og det blir blant annet  anledning til en tur med skipet til Lyngværet/Ihlen hvor våpen ble kamuflert. Ivar Martin Johansen fra Dyrøy vil foredra om dette under festivalen.

Kommandørkaptein Hans Petter Oset, sjef for Marinemuseet, har stilt seg positiv til at skipet besøker Sula i sommer. I en epost til festivalen, skriver han.

- Dette er vi i utgangspunktet positive til  - fordi vi mener det er viktig å vise frem Hitra i et viktig område for operasjonene under WWII – og fordi det i år er 75 år siden Hitra, Hessa og Vigra ble tatt i bruk i shetlandstrafikken.. Vi ønsker naturlig nok å holde åpent skip – med fleste mulig besøkende om bord."