Nasjonalbiblioteket deler ut 14 millioner kroner til arenautvikling i norske folkebibliotek i 2018. Frøya bibliotek har søkt om penger til to lokale tiltak.

- Vi vil sette i gang et eget prosjekt som omhandler litteratur fra forskjellige land, forteller biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen. - Og øke den digitale deltakelsen og kompetansen på Frøya.

Litteratur fra forskjellige land

I Frøya kommune er 20 prosent av befolkningen fra utlandet, påpeker biblioteksjefen.

- Vi har et flerspråklig og flerkulturelt miljø på Frøya. Derfor skal litteratur fra Norge, Litauen, Polen og Russland presenteres gjennom fire ulike foredrag ved biblioteket i 2018. Det er fire personer fra forskjellige land som er bosatt her i øyregionen som skal holde foredragene, forklarer Kopaczek-Styczen.

- Målet med dette prosjektet er at lokalsamfunnet gjennom litteratur skal kunne forstå hverandre bedre, det er myntet både på utlendinger og nordmenn. Vi ønsker å øke toleranse og forståelse for ulikhetene vi har i øyregionen, og håper at dette prosjektet kan føre til bedre integrering.

Kanskje kan dette prosjektet etter hvert gjennomføres andre steder i Norge også, legger Monika til.

- Prosjektet realiseres i samarbeid med Folkeakademiet på Frøya.

Minke det digitale skillet

Det er fra Frøya kommunes side et ønske om å etablere et fast veiledningstilbud i Frøya folkebibliotek når det gjelder digital kompetanse innen sommeren 2018.

" Vi vet gjennom egen erfaring at det er et økende digitalt skille i befolkningen og at flere grupper har liten eller ingen digital kompetanse. Dette ser vi kanskje spesielt i gruppen eldre og arbeidsinnvandrere i produksjonsbedrifter (...)", skriver Frøya bibliotek i sin søknad om økonomisk støtte til Nasjonalbiblioteket.

- Vi ønsker å ha en fast dag i uken eller hver 2. uke hvor innbyggerne kan komme for veiledning. Vi tror det er lurt å alternere mellom å ha en dag for «drop-in» veiledning den ene uken og en-til-en veiledning den andre uken.

Man vil ha behov for kompetanseheving for å kunne veilede sine innbyggere best mulig, skriver biblioteket i søknaden videre.

- Dette kan bidra til å minke det digitale skillet i kommunen generelt.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no