- Det har gått bare oppover med Kakelinnekonsertene, ikke ett år har nivået sunket