Siden 1984 har Hjorten 4H eksistert. Men nå er den før så populære klubben smuldret bort

foto